Meditatie

Meditatie Van de rechtvaardiging; n.a.v. Zondag 23 H.C. Dat iedere gelovige een erfgenaam van het eeuwige leven is. Titus 3 : 7: Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen …