Nieuws en mededelingen.

( Voor alle data geldt Deo Volente )

 


Live uitzending (ere) diensten

Doordat er geen in de Gisbertus Voetsiusschool geen verbinding mogelijk is met "Kerkdienstgemist. nl hebben we gekeken naar een alternatief om diensten live uit te zenden. Dat doen we via het youtube-kanaal van onze gemeente. Klik hiernaast voor een directe link. Als er problemen zijn met inloggen; laat een bericht achter via het contactformulier (zie link bij "Komende diensten")

 

Om het inloggen en volgen van onze diensten voor u makkelijker te maken, willen we vragen om in het youtubescherm te abonneren op ons kanaal. Daar zitten geen kosten aan verbonden. 


Update:

Per direct heeft het bestuur van de Ludenkapel besloten om het gebouw buiten gebruik te stellen i.v.m. de Coronacrisis. Wij hebben in overleg met de Gisbertus Voetsiusschool geregeld dat we vanaf komende zondag onze diensten kunnen beleggen in de gemeenschapsruimte van de school.

De middag dienst begint om 14:30

De avonddienst begint om 18:30

Corona 

 

In verband met opgelegde overheidsadviezen en de synode adviezen, rond het mogelijk uitbreken van het  Coronavirus in onze gemeente, zijn er voor onze gemeente de volgende aanpassingen en aanbevelingen;

 

- De kerkdiensten zijn uitsluitend te bezoeken in overleg met ouderling F. Bos (0621837931 i.v.m. strikte maximum aantal bezoekers)

- Beide collecten zullen worden gehouden bij de uitgang

- Handen geven doen we nu niet

- U wordt ook verzocht om geen snoeprollen etc door te geven

- U wordt verzocht vooraf thuis alle benodigde hygiënevoorschriften getrouw in acht te nemen.

- Voor alle thuisluisterlaars; Alle diensten van worden uitgezonden via YouTube (zie hierboven)

 

Tenslotte (citaat consulent Ds. A. Vlietstra)

In de bijzondere situatie van dit moment, dat nog niemand in zijn of haar leven op deze wijze heeft meegemaakt, is onze verwachting niet van mensen, maar van de Heere alleen. De ware christen belijdt in ons Troostboek dat Hij het is Die hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval maar van Zijn Vaderlijke hand ons doet toekomen.


Kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Nederlangbroek e.o.


Geplaatst 20-03-2019         Komende (Ere) Diensten

 

Zondag 29-03-2020

Middagdienst om 14:30 door Ds. D. Zoet

Avonddienst om 18:30 door Ds. IJ.R. Bijl

 

LET OP!!!!!

Beide diensten zijn in de Gisbertus Voetsiusschool 

Bloemengaard 69

3941 TB Doorn

 

Beide diensten zullen live worden uitgezonden via ons youtubekanaal HHG Nederlangbroek

https://www.youtube.com/channel/UCP7UC005INuhYaE7Fbbqeqw