Nieuws en mededelingen.

( Voor alle data geldt Deo Volente )

 


Online Collecteren H.H.G. Nederlangbroek

In deze tijd kunnen wij helaas niet collecteren voor instandhouding van erediensten en het diaconale werk. Gelukkig komen er regelmatig giften binnen op de rekeningnummers van Kerkvoogdij en Diaconie. Wij willen het voor de luisteraars die niet beschikken over de juiste gegevens makkelijker maken en er is nu de mogelijkheid om online een Collecte gift te doneren. 

Klikt u op de groene button hiernaast om door middel van uw gift onze gemeente te helpen?

Namens de H.H.G. Nederlangbroek e.o. hartelijk dank voor uw gift


Geplaatst 10-02-2021 Komende (Ere) Diensten

Zondag 14-02-2021

Zondag middagdienst door Ds. IJ.R. Bijl om 14:30

Zondag avonddienst door Ds. IJ.R.Bijl om 18:30

 

Tijdens de middagdienst zou er bediening zijn van het Heilig Avondmaal. Dit gaat niet door ivm het vervallen van de voorbereidingsdienst afgelopen zondag.

De diensten worden uitgezonden. Tik in de rode button om direct door te gaan naar ons kanaal.

 


Live uitzending (ere) diensten

Doordat er geen in de Gisbertus Voetsiusschool geen verbinding mogelijk is met "Kerkdienstgemist. nl hebben we gekeken naar een alternatief om diensten live uit te zenden. Dat doen we via het YouTube-kanaal van onze gemeente. Klik hiernaast voor een directe link. Als er problemen zijn met inloggen; laat een bericht achter via het contactformulier (zie link bij "Komende diensten")

 

Om het inloggen en volgen van onze diensten voor u makkelijker te maken, willen we vragen om in het YouTube scherm te abonneren op ons kanaal. Daar zitten geen kosten aan verbonden. 


Corona 

 

In verband met opgelegde overheidsadviezen en de synode adviezen, rond het mogelijk uitbreken van het  Coronavirus in onze gemeente, zijn er voor onze gemeente de volgende aanpassingen en aanbevelingen;

- De collectengiften kunt u overmaken of bij de uitgang hangt er een collectezak voor bezoekers

- Handen geven doen we nu niet

- U wordt ook verzocht om geen snoeprollen etc. door te geven

- U wordt verzocht vooraf thuis alle benodigde hygiënevoorschriften getrouw in acht te nemen.

- Voor alle thuisluisterlaars; Alle diensten van worden uitgezonden via YouTube (zie hierboven)

Tenslotte (citaat consulent Ds. A. Vlietstra)

In de bijzondere situatie van dit moment, dat nog niemand in zijn of haar leven op deze wijze heeft meegemaakt, is onze verwachting niet van mensen, maar van de Heere alleen. De ware christen belijdt in ons Troostboek dat Hij het is Die hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval maar van Zijn Vaderlijke hand ons doet toekomen.


Kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Nederlangbroek e.o.