Diaconie


Financiële Hulp
De diakenen maken deel uit van de kerkenraad. Zij hebben, zoals het formulier zegt, als taak ’de bediening der armen’. Hiervoor is nodig dat er geld ingezameld wordt. Vroeger werden de diaconiegelden vooral besteed aan de armen bínnen de gemeente. Door de ‘bijstand’-uitkeringen en andere voorzieningen van de overheid, wordt de laatste 50 jaar steeds minder een beroep gedaan op de diaconie. Daarom gaan de meeste diaconiegelden nu naar goede doelen in binnen- en buitenland.

Toch is het goed mogelijk dat de diaconie-gelden in de nabije toekomst weer meer en meer binnen de gemeente nodig zullen zijn. Door de nieuwste wetgeving inzake WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wil de overheid burgers en kerken in toenemende mate verantwoordelijk maken voor noden en zorgen van de burgers en trekt de overheid zich juist weer terug.

Onze diaconie probeert zich op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen om zo nodig (financiële) hulp te kunnen bieden.

 

Sociaal Team

Per 1 juli 2015 moeten alle vragen omtrent thuishulp, gezondheid, subsidies, financiën en eenzaamheid gemeld worden bij een gemeentelijk sociaal team. Dit team zorgt ervoor, dat de juiste instanties worden ingeschakeld. Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug kunt u contact opnemen op telefoonnummer 0343-565800 of het contactformulier Sociaal Team invullen. Deze kunt u vinden onder de button rechtsboven.

 

Psychosociale Hulpverlening

Graag wijzen we ook op “De Vluchtheuvel”, een stichting voor Christelijke psychosociale hulpverlening; zie www.stichtingdevluchtheuvel.nl

De HHK heeft een samenwerkingsverband met deze stichting. Leden van onze kerk betalen een lagere eigen bijdrage als ze hulp aanvragen bij “De Vluchtheuvel”.

U kunt contact opnemen met De Schuilplaats op telefoonnummer 0113-213098  of klik op de button rechtsboven om direct naar de site te gaan

 

Graag bevelen we het werk van de diaconie aan in uw gebed en in uw gaven.

 

IBAN van de Diaconie is NL24INGB0003135404

t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Nederlangbroek e.o.