Diaconie


Financiële Hulp

De diakenen maken deel uit van de kerkenraad. Zij hebben, zoals het formulier zegt, als taak ’de bediening der armen’

Elke kerkelijke gemeente heeft gemeenteleden met geldzorgen. Vaak is dat niet (zo) zichtbaar voor anderen en de drempel om hierbij hulp te vragen is over het algemeen heel hoog. Het kan als falen voelen om bij een diaconie aan te kloppen, als je er zelf niet meer uit komt. Dit is echter zeker geen schande en het kan echt iedereen overkomen.

Toch ervaart men een hulpvraag aan de diaconie vaak als allerlaatste strohalm. Als er dan uiteindelijk hulp wordt gevraagd, is de schade vaak groter en ingewikkelder op te lossen, dan dat men bij beginnende zorgen al aanklopt. Uiteraard begrijpt de diaconie dat het moeilijk is om geldzorgen te delen. We realiseren ook terdege, dat bijvoorbeeld, zowel de maanden van Coronacrisis, als ook een mogelijke recessie, er ineens voor kunnen zorgen, dat u in financieel zwaar weer terecht komt.

 

Afgelopen maanden hebben wij onderzoek gedaan om te kijken hoe we een hulpvraag op financieel gebied laagdrempeliger kunnen maken. We hebben er voor gekozen om een financieel expert van buitenaf te benaderen. Na overleg zijn we als diaconie en kerkenraad overeengekomen, om samen te werken met een financiële zorgverlener te Zeist (Bobeldijk; zie advertentie hieronder)

 

Of het nu gaat om budgetadvies, hulp bij financiële problemen, of bijvoorbeeld ook testamentaire ondersteuning, voor elk financiële vraagstuk of probleem kunt u (vrijblijvend) advies inwinnen bij deze zorgverlener. Wanneer u hulp vraagt bij financiële problemen, zullen zij in eerste instantie samen met u een ‘check’ doen, waar u hulp bij nodig heeft.  Indien nodig, krijgt de diaconie een vraag om financiële ondersteuning. Tegelijkertijd zorgt deze zorgverlener ook dat de financiële problemen zodanig worden aangepakt dat u op termijn weer zelfstandig zorg kunt dragen voor uw (gezonde) financiën.

Op deze manier hopen we dat hulpvragen op financieel gebied laagdrempeliger worden en voorkomen we dat we, als diaconie, worden geconfronteerd met onnodig lange financiële ondersteuning, of problemen die niet binnen onze expertise vallen. Deze financiële zorgverlener kerkt binnen de gereformeerde gezindte en heeft inmiddels jarenlange ervaring in het bijstaan van diaconieën en het werken voor diaconieën.

Zit u dus met financiële vraagstukken, wilt u vrijblijvend advies, of heeft u behoefte aan hulp op financieel gebied, bel gerust met Bobeldijk. U hoeft geen lid te zijn van onze gemeente om dit te doen. De  zorgverlener zal waar nodig en in overleg met u, contact opnemen met uw eigen diaconie. Voor contactinformatie; zie advertentie. Uiteraard zullen zowel de zorgverlener, als ook de diaconie, uiterst vertrouwelijk met uw situatie of informatie omgaan. 

Klik op de informatiebutton rechtsboven om direct naar de site van Bobeldijk te gaan

Bij de mobiele versie staat de button onderaan!

Sociaal Team

Per 1 juli 2015 moeten alle vragen op het gebied van thuishulp, gezondheid, subsidies, financiën en eenzaamheid gemeld worden bij een gemeentelijk sociaal team. Dit team zorgt ervoor, dat de juiste instanties worden ingeschakeld. Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug kunt u contact opnemen op telefoonnummer 0343-565800 of het contactformulier Sociaal Team invullen. Deze kunt u vinden onder de button rechtsboven.

 

Psychosociale Hulpverlening

Graag wijzen we ook op “De Vluchtheuvel”, een stichting voor Christelijke psychosociale hulpverlening; zie www.stichtingdevluchtheuvel.nl

De HHK heeft een samenwerkingsverband met deze stichting. Leden van onze kerk betalen een lagere eigen bijdrage als ze hulp aanvragen bij “De Vluchtheuvel”.

U kunt contact opnemen met De Schuilplaats op telefoonnummer 0113-213098  of klik op de button rechtsboven om direct naar de site te gaan

 

Graag bevelen we het werk van de diaconie aan in uw gebed en in uw gaven.

 

IBAN van de Diaconie is NL 24 INGB 0003 1354 04

t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Nederlangbroek e.o.