Onze Gemeente


Ontstaan

Een deel van de leden van de Hervormde Gemeente te Langbroek en de Hervormde Gemeente te Driebergen is in 2004 niet meegegaan naar een nieuw kerkverband de Protestantse Kerk Nederland met een andere grondslag dan de toenmalige bestaande Hervormde kerk.
De leden die niet van kerkgenootschap veranderden, bleven dus Hervormd (zoals voor 2004) maar konden helaas geen gebruik meer maken van de kerk te Langbroek en ook niet in die van de Gemeente van Driebergen. Sinds 2004 komt onze Hersteld Hervormde Gemeente dan ook bijeen in de Ludenkapel aan de Berkenweg 33 te Doorn
De gemeente komt tweemaal op de eerste dag van de week (zondag) samen in een dienst waarin de verkondiging van het Woord centraal staat. De aanvangstijden worden regulier vastgesteld om 14.30 uur en 18.30 uur.


Erediensten

De verkondiging (de uitleg en toepassing van de Bijbel) is het centrale deel van de eredienst.
Omdat in de eredienst sprake is van een ontmoeting tussen de Heere God in Zijn Zoon Jezus Christus en de gemeente dient de gemeente zich hierop zowel innerlijk (gebed) als uiterlijk (kleding) voor te bereiden.

Zo wordt van de vrouwen en meisjes gevraagd een hoed te dragen als zij de eredienst bijwonen. Dit in elk geval te doen als zij deelnemen aan de sacramenten (doop en Heilig Avondmaal) en wanneer zij openbare belijdenis doen. De bijbelse fundering hiervan wordt gevonden in 1 Kor. 11: 1-16. 

 

Leden

In onze Gemeente zijn zowel (doop) leden als ook gastleden welkom. Mocht u zich in willen schrijven als lid, dan verzoeken we u het contactformulier in te vullen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Uiteraard kunt u ook op deze manier informatie opvragen of een afspraak maken voor een informatief gesprek.