Erfenissen en Legaten


 

De kerk in uw nalatenschap
In de kerk staan we voortdurend stil bij de vergankelijkheid van dit leven. Wij weten niet wanneer het aardse leven voor ons voorbij zal zijn. Steeds vaker denken mensen bewust na over hoe verschillende zaken na het sterven afgehandeld dienen te worden. Dat is niet omdat mensen dit leven niet los kunnen laten, maar juist omdat door het zorgvuldig vastleggen van uw laatste wil u blijk geeft van wat voor u belangrijk is. Zo kunt u in uw testament optekenen dat de verkondiging van het Evangelie voor u een belangrijke zaak is.


Een aantal zaken is van belang wanneer u ervoor kiest om een organisatie als de HHK uw nalatenschap na te laten. Het is niet vanzelfsprekend dat de kerk of een stichting als erfgenaam of legataris optreedt. Dit zal vast moeten worden gelegd in een testament. Dit is eenvoudiger dan veel mensen denken. U doet dit namelijk samen met een notaris. U kunt geheel vrijblijvend een (veelal gratis) afspraak maken bij een notariskantoor om u voor te laten lichten over de opmaak van een testament.


Wanneer u geen testament heeft gemaakt en dus geen erfgenamen hebt aangewezen, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. De enige weg om een (kerkelijke) organisatie onderdeel uit te laten maken van uw nalatenschap is door een testament op te laten maken bij de notaris.
In een testament kunt u naast erfgenamen ook legatarissen aanwijzen: iemand die een legaat ontvangt uit een erfenis. Een legaat is, anders dan een erfenis, een vastgesteld bedrag of het zijn bepaalde goederen, bijvoorbeeld een woning, perceel of kunstvoorwerp.


Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat de Hersteld Hervormde Kerk een ANBI-status heeft, waardoor zij geen erfbelasting hoeft te betalen. Hierdoor komt 100% van het toegezegde bedrag of van de ontvangsten uit de erfenis ten goede aan het werk van de Hersteld Hervormde Kerk.

Uiteraard is het mogelijk om met vragen over erfenissen, legaten of een testament, contact op te nemen. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan de ouderling / kerkvoogd of door middel van het invullen van het contactformulier. Wij helpen u graag.