Giften


Voorwaarden voor het aftrekken van "gewone" giften
 

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:
U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als:


- een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
- een culturele ANBI
- een steunstichting SBBI


U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent.
Het betalen van belasting (zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting of onroerendgoedbelasting) is bijvoorbeeld niet aftrekbaar, omdat u verplicht bent deze te betalen.
De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:
- U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt  geld en als tegenprestatie krijgt u het boek.
 
U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift hebt gedaan. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum.

 

Drempel en maximum voor "gewone" giften


Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.


U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.


Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

 

 

Periodieke Gift / schenking


Per 1 januari 2014 is de verplichte notariële akte voor de aftrekbaarheid van een periodieke gift vervallen.
De periodieke gift is vanaf die datum ook aftrekbaar als deze wordt vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. Wel blijft gelden dat een periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze een looptijd heeft van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden). De voorwaarden voor de aftrekbaarheid van periodieke giften kunt vinden op de website van de Belastingdienst.
De schenkingsovereenkomst kunt u  downloaden via de link in de button rechtsboven. De overeenkomst kunt u na invulling en ondertekening opsturen naar;

 

Ouderling/Kerkvoogd F. Bos

p.a. Planterslaan 25

3956 VV Leersum

 

Vervolgens ontvangt u een door de Ouderling / Kerkvoogd ondertekend exemplaar retour. Hiermee is dan alles geregeld.
Het jaarlijks toegezegde bedrag kan dan door u overgemaakt worden. Desgewenst kunt u de HHG Nederlangbroek e.o. ook machtigen om de periodieke gift (in termijnen) te incasseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Ouderling Kerkvoogd of middels het contactformulier. 

 

Wij helpen u graag met het invullen of door het verstrekken van informatie.