Collectebonnen


 

Giften aan een Hersteld Hervormde Gemeente (ANBI instelling) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Echter, bij controle van de Belastingdienst moet met schriftelijke stukken aangetoond kunnen worden dat de giften zijn gedaan. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. bankafschriften of kwitanties. Omdat dit voor collectegiften niet aantoonbaar is, maken veel gemeenten gebruik van collectebonnen of collectemunten. Wanneer de betaling van de aankoop van de bonnen of munten via de bank heeft plaatsgevonden dient het bankafschrift als bewijsstuk. Ook een (eenmalige)incasso voor de aankoop wordt verwerkt via de bank en ook hierbij dient het bankafschrift als bewijsstuk.
Bij de contante aankoop van de collectebonnen of -munten verstrekt de kerkvoogdij een kwitantie. Naast het aankoopbedrag en de aankoopdatum moet op de kwitantie ook de naam en de adresgegevens van de koper vermeld worden. Het is namelijk gebleken dat de Belastingdienst kwitanties die niet op naam zijn gesteld, NIET accepteert als bewijsstuk! 

 

Collectebonnen bestellen door storting vooraf

 

Voor onze gemeente kunt u eenvoudig uw Collectebonnen bestellen. 

U stort het juiste bedrag op bankrekeningnummer (IBAN). NL57RABO 0337325162 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Nederlangbroek e.o.

 

De verschillende mogelijkheden zijn:

Een kaart met 20 bonnen van € 0,65 inclusief kwitantie = €13,00

Een kaart met 20 bonnen van € 1,20 inclusief kwitantie = €24,00

Een kaart met 20 bonnen van € 2,50 inclusief kwitantie = €50,00

Een kaart met 20 bonnen van € 5,00 inclusief kwitantie = €100,00

 

Hoe werkt het:

 

Een voorbeeld

U wilt 3 kaarten met bonnen van €0,65 en 3 kaarten met bonnen van €1,20

U maakt € 111,00 over op bovengenoemd bankrekeningnummer en bij het kenmerk of vermelding geeft u aan

3 x €0,65 en 3 x €1,20

 

U krijgt dan 3 kaarten van beide waarden bezorgd inclusief een getekende kwitantie. De bijschrijfdatum is tevens de kwitantiedatum

 

Bij andere bedragen of combinaties van kaarten, kunt u het totaalbedrag overmaken en eenvoudig vermelden, om welke kaarten het gaat

 


Collectebonnen online bestellen en via IDEAL betalen.

 

Collectebonnen bestellen kan ook op een eenvoudige wijze, door in onderstaande Webshop, de gewenste bonnen in uw winkelwagen te zetten en af te rekenen. Maak vooraf een account aan op deze site als u regelmatig gaat bestellen. Dit scheelt u bij vervolgbestellingen tijd/werk.

 

Vel van 20 bonnen inclusief kwitantie

Vel van 20 bonnen inclusief kwitantie

Vel van 20 bonnen inclusief kwitantie

Vel van 20 bonnen inclusief kwitantie