Kerkelijke Activiteiten


 

Diverse keren per jaar zullen er activiteiten worden georganiseerd in onze gemeente. Het varieert van bijeenkomsten tot verkopingen. Het doel is om de saamhorigheid in de kerkelijke gemeente te bevorderen en daarnaast inkomsten te genereren voor zowel de kerkvoogdij als ook voor diaconale projecten.

 

Kijk voor lopende acties onder de button "Verkoping / Acties" of in de "agenda" button rechtsboven